.

Despre noi

 

Prof. GUTA  ARMAND
Doctor în Filologie specializarea, Etnopsihologie si Folcloristica Balcanica
Master în Managementul Relatiilor Internationale
Studii Aprofundate în Istoria Relatiilor Internationale
Facultatea de Litere si Istorie-specializarea, Istorie-Limba si Literatura Engleza
Alte 25 cursuri de perfectionare din perioada 1995 si 2006, în cadrul CCD si 19 Scoli academice de vara în: Albania, Slovenia, Bosnia Hertzegovina, Croatia, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Slovacia, Cehia, Polonia si Turcia.

       

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A CERCULUI DE RELAȚII INTERNAȚIONALE- LIMBA ENGLEZĂ

 

 

Cercul de Relații Internaționale‑Limba engleză din cadrul Palatului Național al Copiilor din București are o vechime de peste 20 de ani sub această denumire și peste 35 de ani sub cea de U.N.I.C.E.F. În ultimii 20 de ani în conformitate cu tipul de educație non formală specifică activităților desfășurate în P.N.C, conducătorii cercului au încercat să fie în avangarda educației extrașcolare prin intermediul activităților specifice cercului și a complexității subiectelor dezbătute în cadrul orelor de curs.

 

Astfel, în cadrul cercului de Relații internaționale și limba engleză profesorii coordonatori și-au propus încă din momentul înființări să ofere prin tipul activităților instructive și educative non formale ce se desfășoară în orele de curs, informații variate și atent structurate pe grupe de vârstă și an de studiu. Aceste cursuri sunt concepute să fie o continuare firească și o completare necesară a noțiunilor învățate de elevi în cadrul procesului educațional informal din școli și licee.

 

După cum se observă din titulatură, oferta educațională a cercul de Relații internaționale și limba engleză se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, dar și elevilor de liceu cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani. Prin intermediul activităților practice și educative desfășurate în cadrul cercului de Limba engleză ne-ampropus să-i ajutăm pe cursanți în dezvoltarea și consolidarea abilităților lingvistice de comunicare orală și scrisă prin folosirea noțiunilor acumulate la școală și la curs. În cadrul activităților de predare și învățare desfășurate la cerc se ne axăm pe rezolvarea individuală a fișelor de lucru de tipul: cuvintelor încrucișate, completare de cuvinte, continuarea unor texte parțial redactate, alegerea răspunsurilor corecte din cadrul unor întrebări de context, rezolvarea unor probleme cu itemi multipli, dezbateri cu argumente pro și contra pe baza unor teme de interes general sau particular, interpretarea și completarea unor idei sau concepte etc. De asemenea se pune un accent deosebit pe recunoașterea diferențelor de pronunție, dar și a deosebirilor și similitudinilor de sens a cuvintelor folosite în exprimarea orală și redactarea unor texte.

 

Tipurile de fișe de lucru individual folosite în cadrul activităților cercului sunt de o mare diversitate și varietate, dar și cu diferite grade de complexitate și dificultate în conformitate cu vârsta, anul de studiu și nivelul de cunoștințe al elevilor. În conformitate cu principiile educației non formale în cadrul unei teme de studiu se întâlnesc 12 tipuri diferite de fișe de lucru individual, având cel puțin șase grade de dificultate, menite să stimuleze personalitatea și stilul de lucru al fiecărui elev în parte în rezolvarea corectă și completă a fișelor primite. Cursanții primesc un al doilea și în mod excepțional, un al treilea set de fișe numai după îndeplinirea sarcinilor de lucru anterioare. Subiectele temelor abordate în timpul orelor de curs se supun metodelor didactice specifice educației non formale potrivit vârstei și capacității intelectuale a cursanților: 1. 15 minute de desenat, 15 minute de vizionat și 15 minute de cântat sau recitat poezii; 2. 15 minute de discuții, 15 minute de scris și 15 minute de consolidare a informațiilor învățate; 3. 15 minute de lectură,15 minute de scris, 10 minute de discuții și 10 minute de consolidare a informațiilor învățate; 4. 15 de minute prezentare a subiectului, 15 minute de redactare a unui text, 15 minute de discuții și 15 minute de extrapolare și consolidare a informațiilor învățate.

 

În desfășurarea orelor de curs folosim mijloace și materiale didactice ajutătoare precum: casete audio și video, CD, DVD, lecții în format Microsoft Office PowerPoint, fișe de lucru fotocopiate, desene tematice, cărți, dicționare, texte grilă, fotografii și afișe tematice etc.

 

Prin intermediul cursului intitulat Relații internaționale, curs unic în sistemul educațional naționalpreuniversitar se urmărește instruirea elevilor de liceu ce intenționează să urmeze această specializare universitară sau alte specializări înrudite. Prin natura tematicilor abordate și specificul activităților desfășurate precum și a informațiilor vehiculate în primul semestru, cursanții sunt familiarizați cu istoricul relațiilor internaționale și a diplomației. În cursul semestrului al II-lea cursanții sunt informați cu privire la evoluția istorică a principalelor concepte politice și diplomatice, dar și despre istoria, evoluția și rolul organizațiilor mondiale și continentale în gestionarea și rezolvarea conflictelor internaționale. Cercul de Relații Internaționale posedă o mică bibliotecă de specialitate în limba română și în alte cinci limbi de circulație internațională: engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă. Cărțile de relații internaționale, dicționarele diplomatice și atlasele politice pot fi consultate de cursanți în cadrul orelor de cerc. Toate temele de curs sunt prezentate și comentate de profesorul coordonator în format electronic prin intermediul programului Microsoft Office PowerPoint și proiectate pe ecran.

 

Prin specificul activităților didactice non formale desfășurate în cadrul cursului de Limba engleză se pune un accent deosebit pe formarea abilităților și deprinderilor lingvistice orale și scrise. Rezultatele elevilor de liceu care au absolvit cursul de Relații internaționale pot fi cuantificate prin formarea și consolidarea unei serii de aptitudini, cunoștințe și raționamente necesare înțelegerii cauzelor, apariției, evoluției și urmărilor evenimentelor istorice și politice ce au influențat societatea umană în general și relațiile internaționale în particular. Absolvenții acestor cursuri vor poseda abilitățile și cunoștințele necesare rezolvării complete, corecte, rapide și la timp a sarcinilor primite în orice împrejurări de ordin conversațional, educațional și profesional.

 

 

Galerie foto

 

 

2012-10-23_17.35.21.jpg2012-10-23_17.35.09.jpg2012-10-23_17.35.36.jpg2012-10-23_17.35.27.jpg2012-10-23_17.35.17.jpg2012-10-23_17.35.39.jpg

Orar

Luni

17:00-18:40

18:50-20:30

Marți

17:00-18:40

18:50-20:30

Miercuri

17:00-18:40

18:50-20:30

Joi

17:00-18:40

18:50-20:30

Vineri

-

Sâmbătă

10:00-11:40

12:00-13:40

13:50-15:30

sala 164

 

Contact

Prof. dr. gr.I Guta Armand

Email.:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.