CERC ARTĂ DECORATIVĂ 

prof. Teodora Chinschi

Cursul de artă decorativă/ pictură își propune formarea unei culturi artistice de bază, deprinderea copiilor în utilizarea diverselor instrumente și tehnici specifice artelor plastice si decorative, astfel încat, copii să-și poata exprima ideile proprii, sentimente si mesaje, utilizând limbajul artistic, în diverse contexte.

CHINSCHI TEODORA