Rezultatele concursului se vor anunța pe 16 iunie la Gala Premiilor. 

MP 2023

 

 

CONCURSUL NAȚIONAL de INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ

,,MARELE PREMIU”

- ediția a XXVI-a, 12-16 iunie 2023 –

REGULAMENT

            În perioada 12-16 iunie 2023, va avea loc la Palatul Național al Copiilor din București, Concursul Național de Interpretare Instrumentală ''Marele Premiu'', aflat în calendarul activităților educative naționale și internaționale cofinanțate de Ministerul Educației 2023 la poziția 49.

Concursul Național de Interpretare Instrumentală ''Marele Premiu''se va desfășura pe următoarele secțiuni: pian, vioară, corzi grave (violă, violoncel, chitară, harpă etc.), instrumente de suflat + percuție (flaut, oboi, clarinet, trompetă,fagot etc.clape electronice și instrumente tradiționale (nai, cobză, fluier, caval, muzicuță,acordeon, mandolină, etc.) și formații camerale (de la duet, trio,etc.,până la orchestră de cameră).

            CONDIȚII DE ÎNSCRIERE :

          - pot participa elevii care studiază în învățământul de stat și cel particular;

           - sunt admiși elevi ai școlilor și liceelor de muzică, din clasele I – VIII (pe grupe de clase) ;

- sunt admiși elevi ai Cluburilor și Palatelor Copiilor și din unitățile de învățământ particular (pe grupe de ani de studiu, până la clasa a-XIIa inclusiv).

             Nu sunt admiși în concurs preşcolari și școlari din clasa 0 și nici elevii din școlile de muzică și licee care studiază pian complementar!

Concursul Național de Interpretare Instrumentală ''Marele Premiu''se va desfășura în două etape :

1.Faza zonală:

2.Etapa finală, națională

3.Concertul de Gală al Concursuluiva avea loc la Sala Mare a P.N.C., în data de 16 iunie 2023,  la ora 18.00.

În perioada 1 martie – 30 aprilie 2023, se vor desfășura la nivel local (școli, palate, cluburi) preselecțiile pe categorii de instrumente și de vârste, iar rezultatele finale vor fi comunicate electronic organizatorilor, între 2-15 mai 2023, împreună cu fișele de înscriere (în format PDF) la etapa finală, având semnătura profesorului, acordul GDPR al părintelui și tabelul nominal cu toți elevii selectaţi ai școlilor de muzică, liceelor, palatelor/cluburilor copiilor cât și celor din învățământul particular, purtând ştampila şi semnătura directorului unităţii de învăţământ.

- Concursul pentru elevii şcolilor și liceelor de muzică va cuprinde categoriile de clase I – VIII  pentru vioară şi pian.

- Concurenţii elevi ai Cluburilor, Palatelor Copiilor și cei din unitățile de învățământ particular, vor participa pe două categorii de pregătire, vârsta maximă fiind 19 ani (cl. a XII-a):

        I. 1-2 ani de studiu

       II. peste 3 ani de studiu.

- Pentru Secțiunile: Pian, Vioară, Corzi Grave, Suflători și Percuție, Muzică de cameră din școli și licee de muzică, programul va cuprinde 2 lucrări diferite ca stil, gen şi mişcare (clasic, romantic, modern sau românesc) din programa şcolară obligatorie, cu excepția secțiunii Muzică de cameră (Palate/Cluburi ale Copiilor) și a secțiunii Clape electronice și instrumente de suflat tradiționale (Palate/Cluburi ale Copiilor)

- DURATA programului va fi de până la: max.5 minute (cl.I-II), 10 min.(cl.III-VI), 15 min. (cl.VII-VIII ) pentru toți participanții în concurs!

- lucrările se vor interpreta din memorie și fără repetiții;

-Procesul de înscriere se va opri când se va atinge numărul maxim de participanți, chiar dacă momentul respectiv este anterior datei-limită stabilite prin regulament!

Decernarea Premiilor pentru secțiunea Pian” va avea loc după Concertul de Gală, la ora 19.00, la Sala Mică a P.N.C.

Pentru celelalte secțiuni Premierea va avea loc în aceeași zi, la ora 19.00, la Sala Mare a P.N.C.

Premiile vor fi înmânate doar elevilor premiați, în baza unui act de identitate (certificat de naștere/C.I. /carnet de elev).

Premiile neridicate de concurenți se vor depune la secretariatul P.N.C. de unde vor putea fi ridicate ulterior.

Deplasarea, cazarea și masa concurenților participanți la etapa finală nu intră în atribuţiile organizatorilor.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Secțiunea PIAN” 

- pentru fiecare instituție de stat și particulară participantă, numărul maxim de concurenți admiși este de 20 elevi, inclusiv cei care evoluează la 4 mâini;

- numărul total de participanți pentru această secțiune este de 250 de elevi, în ordinea  înscrierilor, după cum urmează:- 150 de elevi din școlile gimnaziale de muzică/ licee și 100 de elevi din palate/cluburi ale copiilor și din învățământul particular!

            - nu sunt admise studiile (cu excepția celor de Burgmuller), prelucrările sau aranjamentele după lucrări simfonice.                            

           Secțiunea „PIAN LA 4 MÂINI” se va desfășura la comisia de „Pian” și se va încadra în numărul de participanți prevăzut pentru fiecare unitate școlară. Condițiile de participare și durata lucrărilor sunt aceleași ca pentru soliști; la această secțiune este permisă executarea lucrărilor adaptate sau prelucrate provenite din repertoriul muzical universal cât și interpretarea acestora cu partituri.

Secțiunea VIOARĂ:BTaKGEBec

-       numărul maxim de concurenți admiși este de 120 de elevi.

Secțiunea CORZI GRAVE - violoncel, violă, chitară, harpă, etc.

- va avea categorii în funcţie de anii de studiu: cl. III-IV, cl.V-VI și cl. VII-VIII.

- numărul maxim de participanți este de 100 de elevi.

- Palatul Național al Copiilor din București NU pune la dispoziția concurenților instrumentele muzicale (harpa sau alte instrumente)!

Secțiunea INTRUMENTE de SUFLAT (flaut, oboi, clarinet, trompetă, fagot etc) /și PERCUȚIE:

- va avea două categorii: cl. IV –VI și cl.VII – VIII;

- numărul maxim de participanți estede 80 de elevi.

NU SUNT ADMISE STUDIILE ȘI NICI ARANJAMENTELE / REDUCȚIILE DUPĂ PIESE ORCHESTRALE!

Secţiunea „CLAPE ELECTRONICE / INSTRUMENTE TRADIȚIONALE” (nai, cobză, fluier, caval, muzicuță,acordeon, mandolină, etc.):

- pot participa elevi între 8 și 19 ani (cls.a –XII-a) într-un număr maxim de 80 de elevi.

La această secțiune sunt admise prelucrări sau aranjamente după lucrări simfonice.

SecţiuneaMUZICĂ DE CAMERĂ

- se pot prezenta formaţii camerale (duet, trio, cvartet etc. + orchestre), la care pot participa elevi de la școlile/liceele de muzică până în clasa a VIII-a, iar de la Palate/cluburi ale copiilor/ și din unitățile de învățământ particular, cu vârste până la 19 ani (clasa a-XII-a), pe cele două categorii de pregătire.- Numărul de formații admise este de 80.

          - Pentru  Palate/Cluburi și învățământul particular SUNT ADMISE prelucrările sau aranjamentele după lucrări simfonice.

JURIUL:

- va fi format din 3 profesori de specialitate pentru fiecare secțiune instrumentală, de la școli sau licee de muzică, palate/cluburi care vor fi acceptaţi de organizatori;

- decizia juriului este definitivă.

Evaluarea candidaţilor va viza :

-       fidelitatea faţă de textul muzical;

-       realizarea tehnică, artistică şi interpretarea personală.

Juriul poate înterupe un concurent dacă prestaţia lui este sub nivelul impus de exigențele elementare, dacă depăşeşte timpul regulamentar sau programărea concurenților.

DISPOZIȚII FINALE:

Concurenții se vor prezenta la concurs cu cel puțin o jumătate de oră mai devreme față de programarea afișată!

- concurenții al căror repertoriu nu respectă cerințele regulamentului vor fi automat eliminați din listele celor programați pentru concurs!!

- Schimbarea repertoriului înscris în fișa de înscriere în timpul concursului, va atrage după sine   descalificarea concurenților.

- Pentru toate categoriile se vor acorda PREMII și menţiuni.

- Se acordă “Marele Premiu” şi de asemenea, câte un trofeu la fiecare secţiune de instrumente  (“Muzică de cameră”, „Vioară”, „Pian” – Cluburi/ Palate/unități de învățământ particular, „Pian” – şcoli de muzică /licee.,,Corzi grave”, „Suflători şi Percuţie”, „Clape electronice/Instrumente tradiționale”).

- NU SUNT ADMISE CONTESTAȚIILE!

           -CONCURENȚII CARE NU SE VOR REGĂSI ÎN TABELELE TRANSMISE DE  DIRECTORII ŞCOLILOR DE MUZICĂ / PALATELOR / CLUBURILOR COPIILOR ȘI ALE CELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PARTICULAR, NU VOR FI ADMIŞI ÎN CONCURS !

           - Preşedintele concursului va fi directorul Palatului Naţional al Copiilor din București.

- Organizatorii concursului sunt numiţi prin decizie de către directorul Palatului Naţional al Copiilor din București.

            Pentru relaţii:

Telefon:          021330.08.38; e-mail:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

                       Comitetul de organizare:    

           Stoicescu-Păun Claudia - Clape Electronice/Instrumente tradiționale de suflat

                 Dumitriu Gabriela       - Pian

           Dumitrache Ileana      - Muzică de cameră/ vioara

           Istrate Ștefania        - Suflatori / Percuție

           Drăgănescu Raluca      - Corzi Grave

                     Coordonatori de proiect: prof. Ileana Dumitrache, și prof. Gabriela Dumitriu

           Prevederile prezentului regulament sunt aprobate de Ministerul Educației.

 Fișa de înscriere Marele Premiu 2023 click aici.

MARELE PREMIU 2023

  571950