Cercul de Cultură şi Civilizaţie Engleză

Profesor Theban Laurenţiu-Ioan

 

Predau la cercul de Cultură şi Civilizaţie Engleză din anul şcolar 2017-2018. Scopul este acela de a preda lecţii de cultură a Angliei şi SUA, literatură, elemente care definesc spaţiul anglofon dar şi de a arăta valorile comune ale societăţii. În predare se are în vedere formarea grupelor ţinând cont de vârstă, nivelul de studiu şi orarul elevilor de la şcoală. Pentru înţelegerea culturii şi tradiţiilor engleze se pune accent şi pe învăţarea şi utilizarea corectă a limbii engleze. Tematica acestui curs este variată, cuprinzând lecţii despre: spaţiul anglofon, descrierea Marii Britanii, SUA, opere literare relevante, rolul major al Marii Britanii în ştiinţă şi tehnică, sărbători şi hobbyuri. Pentru clasele mai mici se prezintă aspecte specifice interesului şi vârstei lor: familia, prietenii, şcoala, cea mai recentă vacanţă. Materialul didactic este mai complex şi diversificat la clasele mari. Pentru acei elevi se folosesc lecţii tematice scrise de mine şi manuale diferite de cele utilizate la şcoală. În schimb la clasele mici folosesc fişe de lucru, manuale şi, uneori, materiale video (casete cu emisiuni pentru învăţarea limbii engleze şi filme pentru nivelul lor de cunoştinţe). La sfârşitul orelor realizez o recapitulare pentru a mă asigura că acei elevi au înţeles. Utilizarea manualului pentru clasele din învăţământul primar aduce unele beneficii: predare la un nivel adecvat vârstei lor, lecţii şi exerciţii variate, prezentarea unui material atrăgător.

            Am grupe de elevi de la nivel preşcolar până la liceu. Ei au între 5 şi 18 ani. Împărţirea pe grupe s-a făcut în aşa fel încât elevii să vină la aceste cursuri atunci când nu sunt la şcoală. Astfel marea parte a grupelor mele sunt după amiaza. Orele sunt: luni 14-17, marţi 14-16, miercuri 8-12 şi 14-17, joi 14-16 şi vineri 14-20. Acestea se desfăşoară în sala 164.

            Pentru elevii din grupele mele am organizat la sfârşitul lunii mai 2018 Concursul de Civilizaţie, Limba Englezǎ şi Elemente de Arhitecturǎ. Acesta a verificat cunoştinţe şi competenţe de limba engleză, comunicare şi abilităţi din alte domenii. Au participat un număr de 12 elevi şi s-au acordat 1 premiu I la clasele IX-XII; 1 premiu I, 1 premiu II şi 2 premii III la clasele V-VIII; 2 premii I, 2 premii II şi 1 premiu III la clasele II-IV.

Am dorit să trimit elevii şi la competiţii organizate de alte şcoli pentru a observa gradul lor de pregătire. S-a obţinut 1 premiu II de către eleva Tudose Ana – Maria la Concursul judeţean „Lumea pe care ne-o dorim”, ediţia a a VI-a, cuprins în CAEJ Iaşi, domeniul: ecologie şi protecţia mediului, poziţia 103 desfăşurat la Şcoala Generală Prisăcani. Ea a prezentat situaţia actuală a capitalei, problemele majore şi a descris cum îşi imaginează oraşul în viitor.

20180531_143147.jpg20180525_161650.jpg20181207_165823.jpg20180525_154536.jpg20180530_091819.jpg20181019_200803.jpg20181207_173908.jpg